انرژی خورشیدی جایگزین سوخت موتورهای دریایی می شود


تاریخ خبر: 1394/12/16

مدیر کل حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سوخت مصرفی موتورهای دریایی باید ازسوخت فسیلی به سوخت گاز، برق، الکتریکی و یا منایع انرژی خورشیدی تبدیل شود.

مدیر کل حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سوخت مصرفی موتورهای دریایی باید ازسوخت فسیلی به سوخت گاز، برق، الکتریکی و یا منایع انرژی خورشیدی تبدیل شود.

محمد قادری با اشاره به گرم شدن زمین در چند دهه اخیر گفت: با توجه به صنعت کاهش منابع ایجاد کننده گرمایش زمینی و تعهدی که کشورهای از جمله ایران در کنفرانس پاریس داده اند، باید پروژه هایی در کشور در راستای کاهش گازهای گلخانه ای وعدم استفاده از منابع سوخت فسیلی اجرا شود.

وی افزود: به همین منظورمی توان به عنوان پروژه های آزمایشی در بخش حمل و نقل دریایی، سوخت مصرفی موتورهای دریایی برخی از سایت ها، از سوخت فسیلی به سوخت گاز، برقی، الکتریکی و یا منایع انرژی خورشیدی تبدیل شود.

قادری دراین باره خاطر نشان کرد: به عنوان مثال می توان این پروژه را در سایت گردشگری دریایی "جنگل ها حراء" در قشم و یا سایت بازدید از "دلفین ها" در جریزه هنگام اجرایی کرد.

مدیر کل حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آرامش جنگل های حرا در قشم گفت: در جنگل های حرا کاملا محیط باید آرامش داشته باشد و نیاز به حرکت شناور با سرعت زیاد نیست. لذا طراحی و ساخت شناورهای خورشیدی با توجه به شرایط اقیلمی و آب و هوای آن منطقه کاملا توجیه منطقی دارد که طراحان و سازندگان شناورهای می تواننداین گونه شناورها را تولید و وارد صنعت گردشگری کنند.

قادری درخصوص سایت بازدید از دلفین ها در جزیره هنگام تاکید کرد: در سایت بازدید دلفینها نباید با ایجاد آلودگی صوتی برای آبزیان ایجاد مزاحمت کرد لذا استفاده از " گاز، برق و خورشید برای موتورها در کاهش صدا و آلودگی بسیار موثر است و باید صنعت دریایی کشور در این زمینه پروژه ای را اجرا کند.اطلاعات تماس

تلفن ( TEL ):   36423795 الی 6 (021)
فکس (FAX):   36423797 (021)
پست الکترونیک (EMAIL):   info@najafipress.ir آدرس (ADDRESS):   پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 35 - شهرک صنعتی عباس آباد - بلوار خیام - خ چناران - خ تاک - پ 875